Alt, hvad du har brug for at vide om førtidspensions satser

Førtidspensionen er en vigtig støtteordning for personer med helbredsproblemer, der står over for udfordringer i hverdagen. Førtidspensionens satser varierer afhængigt af flere faktorer, som inkluderer personens alder, civilstand, antal børn og folkepensionsalder. I denne artikel gennemgår vi alt, hvad du behøver at vide om førtidspensions satser.

 1. Hvad er førtidspension?
  Førtidspensionen er en social ydelse, der er beregnet til personer, der ikke længere er i stand til at arbejde på grund af helbredsmæssige årsager. Der er to forskellige typer af førtidspensioner – fuld førtidspension og delvis førtidspension. Fuld førtidspension giver en person ret til fuld ydelse, mens delvis førtidspension giver en person ret til en delvis ydelse, mens de stadig kan arbejde i et begrænset omfang.
 2. Hvordan beregnes førtidspensions satser?
  Førtidspensions satser beregnes på baggrund af flere faktorer, som inkluderer personens alder, civilstand, antal børn og folkepensionsalder. Satserne kan variere afhængigt af, om personen er på fuld eller delvis førtidspension. Derudover vil offentlige ydelser og eventuelle privat pensionsordninger også påvirke den endelige sats.
 3. Hvad er de aktuelle førtidspensions satser?
  For en person på fuld førtidspension i 2021 er den højeste sats 16.885 kr. om måneden før skat. Den laveste sats er 12.660 kr. om måneden før skat. For en person på delvis førtidspension i 2021 er satserne nedsat proportionalt med personens reducerede arbejdsevne.
 4. Hvordan søges førtidspension?
  For at søge førtidspension skal man henvende sig til kommunen, som vil undersøge personens helbredsmæssige og arbejdsmæssige situation. Efter en ansøgningsproces vil kommunen træffe en afgørelse om, hvorvidt personen er berettiget til førtidspension. Hvis personen ikke er tilfreds med afgørelsen, har de mulighed for at klage til Ankestyrelsen.
 5. Andre støtteordninger
  Udover førtidspensionen kan personer med helbredsmæssige udfordringer også være berettiget til andre støtteordninger såsom hjælpemidler til hjemmet, borgerstyret personlig assistance, tabt arbejdsfortjeneste, fleksjob eller revalidering. Det er vigtigt at undersøge alle de tilgængelige ydelser og støttemuligheder for at få den bedst mulige hjælp.

Det er vigtigt at forstå, hvordan førtidspensions satser beregnes, og hvad de aktuelle satser er for at få en bedre forståelse af, hvad man kan forvente som modtager af førtidspension. Det er også vigtigt at være klar over, at der er andre støtteordninger ud over førtidspensionen, der kan hjælpe personer med helbredsmæssige udfordringer til at få det bedst mulige liv. Vær sikker på at undersøge alle tilgængelige muligheder og søg professionel rådgivning, hvis du har spørgsmål om førtidspension eller relaterede støtteordninger.